ISO 9001 нь чанарын удирдлагын олон улсын стандарт юм.  Энэ нь ISO 9000 олон улсын чанарын удирдлагын стандартуудын нэгэн хэсэг бөгөөд өдгөө 1 сая гаруй бизнес эрхлэгчдэд ашиглагддаг. ISO 9001:2015 нь Чанарын удирдлагын хүчтэй тогтолцоонд тавигдах шаардлагуудыг тодорхойлсон дэлхий даяарх стандарт юм. Энэ нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг амжилттай удирдахын тулд байгууллагууд бий болгох, хэрэгжүүлэх, хадгалах, сайжруулах ёстой тодорхой үйл явц, журам, үйл ажиллагааг нарийвчлан тусгасан болно.