Эрхэм зорилго

 • Монголын анхны салхин цахилгаан паркийг амжилттай бариж байгуулах.
 • Монголын анхний бие даасан хувийн цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэгч болох.
 • Байгальд ээлтэй сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээс удаан хугацааны туршид найдвартай арга замаар цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэн хэрэглэгчиддээ нийлүүлэх.
 • Эрчим хүч гарган авах гол түүхий эд болсон нүүрс болоод импортын цахилгаанаас хамаарах хараат байдлыг бууруулах.
 • Дэвшилтэт сэргээгдэх эрчим хүчний технологийг Монголд нутагшуулж, эрчим хүчний салбарын хөгжлийг дэмжих.
 • Урт хугацааны турш ажлын байрыг найдвартай бий болгох.

Бидний алсын хараа

Клин Энержи ХХК нь тогтвортой хөгжлийн төлөө цэвэр эрчим хүчний технологийг Mонголд нутагшуулж, сэргээгдэх эрчим хүчний бизнесийн салбарт ЗАГВАР КОМПАНИ болно.

Бидний үнэт зүйлс

 • Манай хамт олон
 • Техникийн ноу-хау
 • Туршлага
 • Дотоод гадаадын хөрөнгө оруулагчидын итгэлийг даасан нягт хамтын ажиллагаа
 • Байгальд ээлтэй, цэвэр, шавхагдашгүй сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр