Компанийн Танилцуулга

Клин Энержи ХХК
Клин Энержи ХХК нь 2004 онд байгуулагдсан. Монголын анхны хувийн хөрөнгө оруулалттай сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр болох Салхит салхин цахилгаан станц (ССЦС)-ыг барьж ашиглалтанд оруулсан сэргээгдэх эрчим хүчний компани юм.
ССЦС-ын гол онцлог

 •  Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон анхны салхин цахилгаан станц
 •  Сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт анх удаа хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан цахилгаан станц
 •  НҮБ-д бүртгэгдсэн хамгийн том

Цэвэр Хөгжлийн Мехаизм(ЦХМ)-ын төсөл
Төслийн хөрөнгө оруулалт    

Төслийн нийт өртөг нь 170 тэрбум орчим төгрөг
Төслийн хөрөнгө оруулагчид:

 • Ньюком групп
 • Женерал Электрик компани
 • Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк
 • Нидерландын санхүүгийн хөгжлийн агентлаг

Техник технологийн онцлог

 • Суурилагдсан хүчин чадал: 50МВт  (GE компаний GE 1.6-82.5xle загварын 31 СЦҮ), GE-ын 1.6-82.5xle загварын турбин нь дэлхий дахин 20 мянга орчим ашиглагдаж байгаа өндөр үзүүлэлтэй турбин юм
 • 27 км урт 35 кВ-ын кабелийн сүлжээ
 • Анх удаа дэвшилтэт технологи болох 110кВ-ын Хийн тусгаарлалттай хувиарлах байгууламж (GIS)
 • Тристорын удирдлагатай Статик Вар Компенсатор (SVC)
 • Салхин турбиныг алсаас удирдах Wind-SCADA систем болон дэд станцын тоноглолыг удирдах Substation-SCADA гэсэн 2 СКАДА системийг ашиглаж байна.

Бүтээн байгуулалт

 • 2011 оноос барилга угсралтын бэлтгэл
 • 2012 оноос үндсэн барилга угсралт
 • 2013 оны 6 сард ашиглалтанд орж тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байна

Барилга угсралтын ажилд 4000 гаруй ажилчид оролцсоны 95% нь монголчууд байсан.
Тогтвортой хөгжилд оруулж буй хувь нэмэр
2014 оны байдлаар ТБЭХС-д 174 сая кВтц эрчим хүч үйлдвэрлэсэн нь:
Төвийн бүсийн эрчим хүчний хэрэглээний 3%-ийг э
Ойролцоогоор 80,000 гаруй айл өрхийн жилийн цахилгааны хэрэглээ хангаж байна

 • Жилд 122 мянган тонн түүхий нүүрс хэмнэнэ
 • Жилд 1.6 сая тонн цэвэр усны хэрэглээг бууруулдаг
 • Хүлэмжийн хийн ялгарлыг жилд 180 мянган тонноор бууруулдаг