Дэлхийн салхин эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн нэгдсэн дүгнэлт
Канадын эрүүл мэндийн яамнаас хийсэн салхин үүсгүүр болон хүний эрүүл мэндийн зорилтод  болон үндэсний судалгааны үр дүнд АНУ, Канад, Австрали, Европ, Дэлхийн болон Нэгдсэн вант улсын салхин эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн нийгэмлэгүүд 17 судаллгааны дүнд дүгнэлт хийхэд бүгдэд нь салхин эрчим хүч нь хүний эрүүл мэндэд хор нөлөөгүй гэдгийн тогтоожээ. Салхин эрчим хүчний нийгэмлэгээс салхин эрчим хүчийг эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн үеиийн хамгийн аюулгүй төрөл гэж үзжээ. Дэлхий дахины салхин эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадал 2011 оны эцсээр 237,669 МВ байна. Салхин эрчим хүч нь дэлхийн тэргүүлэх шинэ эх үүсвэр бөгөөд дэлхий дахинд 89 улс оронд салхин эрчим хүчийг үйлдвэрлэж байна.
Өнгөрсөн жилүүдэд салхин эрчим хүчний үйлдвэрлэл нь иргэдийг ханган идэвхтэй ажиллаж тэдний  асуултад  бодит хариу өгөн ажиллаж байна. Салхин эрчим хүчний үйлдвэрлэл нь хамтран ажиллагчдад болон хувьцаа эзэмшигчдэд цаг тухайд нь асуултанд хариу өгөх тогтвортой хэлэлцээрийн дагуу ажиллах нь салхин эрчим хүчний  хөгжлийн амжилтанд хүрэх үндэс суурь болж байна.