Стэнфордын судлаачид: 2030 оноос салхин эрчим хүч нь дэлхийн эрчим хүчний нийт эрэлтийг хангана.
Судлаачид дараагийн 20 жил дэлхийн нийт эрчим хүчний хэрэглээг хангах боломжтойг тодорхойлжээ.

Андрю Майрс
Хэрвээ дэлхий цэвэр эрчим хүч рүү шилжвэл цахилгаан эрчим хүчийг голлон салхинаас үйлдвэрлэж болох бөгөөд үүнд хангалттай салхины эх үүсвэр байгаа гэж Стэнфорд болон Делэвэйр ийн их сургуулийн шинэ судалгаанаас үзэж байна.   
Яан Оелокер
Өндөр нягтрашалтай загварууд
Нягт нямбай салхин паркийг байршуулах нь гарах зардал болон хүрээлэн буй орчны дэд бүтцэд гарах зардлыг бууруулна гэж Стэнфордын иргэний болон орчны инженерийн сургуулийн проф. З.Жакобсон хэлжээ. Харин дээрх дүгнэлт нь салхин эрчим хүчний зогсолт нь цэвэр эрчим хүчний хэмнэлтээр хязгаарлагдахгүй.
Өндөр нарийвчлалтай моделууд
Жакобсон болон Арчерийн судалгаанд  3 нөхцөл байдал болох агаар мандал-далай-эх газар гэсэн цахим моделийг GATOR-GCMOM – д нийцүүлэн газар зүйн хамгийн их салхины эрчим хүч дэлхий дээр байгааг тооцоолж салхин үүсгүүрт унах салхины уналтыг тодорхойлжээ. Тэдний модель болон салхин үүсгүүр нь социологийн, орчны, цаг уураас үл хамааран хаана ч суурилагдаж болно.

Боломжит хувилбар
Энэ бүхний дундаас судлаачдийн олж мэдсэн хамгийн гол зүйл бол салхинаас гарах эрчим хүчний боломж нь маш их бөгөөд хэдэн зуун Тераватт юм. Үүнтэй адил салхин сэнсний иргэн эрэлтийн тэсрэлт болох  бөгөөд , хэдий их хэмжээний салхин сэнс барисан ч үүнтэй адил хэмжээний эрчим хүч гаргах өөр эх үүсвэр гарахгүй юм.
Арчер хэлэхдээ Салхин сэнс бүр бусад салхин сэнснийхээ хүчийг бууруулдаг. Хүчний бууралт нь зөвхөн маш их хэмжээний салхин сэнс суурилуулсан тохиолдолд л үүсэх ба, зарим нэг нь хэзээ ч хэрэглэгдэхгүй болж болох юм.
Арчер хэлэхдээ Бидний олж мэдсэн зүйлүүдээс энэ нь хамгийн чухал нь юм.
Судлаачид энэ агшинг салхин энергийн нэвчилт гэж хочилсон. Нэвчилтийн хэмжээ  нь, тэдний хэлснээр 250 терабайт байх ба, хэрвээ бид 100 метер ийн өндөртэй цэргийн анги шиг салхин сэнсийг бүх эх газраар, бөмбөрцгийн бүх устай газар байрлуулах юм бол энэ хэмжээний энергийг гаргах боломжтой юм. Мөн хэрвээ бид салхин сэнсээ зөвхөн эх газар дээр  (Антрактидийг хасаад) далайн эргүүдийн хажуугаар барихад 80 терабайт ийн эрчим хүч гаргах боломжтой хэвээр л байна. Энэ нь бүх иргэншлийн цахилгаан хэрэгцээнээс 7 дахин их юм.

Хичнээн бэ?                                                            

Боломж байгааг мэдсэн, дэлхийн талыг эрчим хүчээр хангахын тулд хэдий хэмжээний салхин сэнс барих хэрэгтэй вэ? гэсэн асуултад тэд анхаарлаа хандуулсан – 2030 он гэхэд ойролцоогоор 5.75 терабайт цэвэр - энерги эдийн засаг. Тэнд хүрхийн тулд тэд олон төрлийн хувилбарууд олж мэдэснээс Зассан салхин сэнсний боломж – тодохой хэмжээний салхин сэнс хэрэглэн хамгийн их эрчим хүч гаргах.
Арчер болон Жакобсон нь 100 метерийн өндөртэй 4 сая салхин сэнс нэг бүр нь 5 мегабайт инерги гаргахад 7.5 терабйат эрчим хүч гаргах чадалтай ба- байгальд ямар нэгэн муу нөлөө үзүүлэлгүйгээр  дэлхийн хагсаас илүү хувьд нь эрчим хүчний хэрэгцээгээр хангах боломжтой юм.
Жакобсон  хэлэхдээ Тэнд хүрхийн тулд бидний өмнө маш урт зам байна. Өнөөдөр бид салхин сэнсний хэрэгцээний 1 ээс жоохон илүү хувийг л хэргэлж байна.